Nguyễn Minh Khôi
Nguyễn Minh Khôi
Software Engineer IT Business Analysis Marketing Executive
Nguyễn Minh Khôi

Lịch hẹn

luôn sẵn sàng cho một cuộc gặp với bạn

Lịch của tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc gặp với bạn

  • Thứ 2: 7:30:00 PM - 10:00:00 PM
  • Thứ 3: 6:00:00 PM - 11:00:00 PM
  • Thứ 4: 6:00:00 PM - 11:00:00 PM
  • Thứ 5: 6:00:00 PM - 11:00:00 PM
  • Thứ 6: 7:30:00 PM - 10:00:00 PM
  • Thứ 7: 2:00:00 PM - 6:30:00 PM
  • Chủ nhật: Không sẵn sàng